Legemiddelvisning

Ruconest - 2100 E

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ruconest
Virkestoff: Konestat alfa
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2100 E
Pakning: Hetteglass 2100 E
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B06AC04
Varenummer: 414351

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharming Group N.V.
MT-nummer: EU/1/10/641/001
MT-dato: 28.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9255.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 11837.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -