Legemiddelvisning

Remifemin -

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Remifemin
Virkestoff: Klaseormedruerot
Legemiddelform: Tablett
Styrke:
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G02CX04
Varenummer: 487791

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Schaper & Brümmer GmbH & Co KG
MT-nummer: 10-7934
MT-dato: 10.05.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -