Legemiddelvisning

Zopiclone Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zopiclone Actavis
Virkestoff: Zopiklon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 500 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05CF01
Varenummer: 267902

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 31.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 1997-04989
MT-dato: 23.03.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -