Legemiddelvisning

Oncept IL-2 -

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Oncept IL-2
Virkestoff: Felint interleukin-2 rekombinant canarypox-virus (vCP1338)
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Hetteglass 6x1 dose
Hetteglass 6x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QL03AX90
Varenummer: 066188

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2014
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/13/150/001
MT-dato: 03.05.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -