Legemiddelvisning

Arixtra - 2.5 mg/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arixtra
Virkestoff: Fondaparinuksnatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2.5 mg/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AX05
Varenummer: 470471

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Healthcare Limited
MT-nummer: EU/1/02/206/003
MT-dato: 21.03.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 365.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 501.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -