Legemiddelvisning

Norspan - 5 mikrog/ time

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Norspan
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 5 mikrog/ time
Pakning: Foliepose 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AE01
Varenummer: 024765

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 04-3090
MT-dato: 19.05.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 83.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 166.90
Trinnpris: 148.50
Refusjonspris: 148.50