Legemiddelvisning

Mozobil - 20 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mozobil
Virkestoff: Plerixafor
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x1.2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L03AX16
Varenummer: 048505

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/09/537/001
MT-dato: 31.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 53761.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 68582.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -