Legemiddelvisning

Salmeterol/Fluticasone Neutec - 50 mikrog / 500 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Salmeterol/Fluticasone Neutec
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog / 500 mikrog
Pakning: Inhalator 3x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 030009

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Neutec Inhaler Ireland Limited
MT-nummer: 18-12418
MT-dato: 26.11.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 839.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 1107.10
Trinnpris: 809.70
Refusjonspris: 809.70