Legemiddelvisning

AmBisome liposomal - 50 mg

Pulver til infusjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: AmBisome liposomal
Virkestoff: Amfotericin B
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, dispersjon
Styrke: 50 mg
Pakning: Hetteglass 10x50 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AA01
Varenummer: 587222

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: 1997-01875
MT-dato: 20.03.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10992.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 14052.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 14052.20