Legemiddelvisning

Alofisel -

Injeksjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Alofisel
Virkestoff: Darvadstrocel
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, dispersjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 4x6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX08
Varenummer: 480329
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharma A/S (1)
MT-nummer: EU/1/17/1261/001
MT-dato: 23.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 585530.60
Maksimal utsalgspris for apotek: 746587.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -