Legemiddelvisning

Danilon equidos - 1.5 g/10 g

Granulat

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Danilon equidos
Virkestoff: Suksibuzon
Legemiddelform: Granulat
Styrke: 1.5 g/10 g
Pakning: Dosepose 18x10 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AA90
Varenummer: 571030

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ecuphar Veterinaria S.L.U.
MT-nummer: 10-7651
MT-dato: 07.10.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -