Legemiddelvisning

Donepezil Actavis - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Actavis
Virkestoff: Donepezilhydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 027305

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5003
MT-dato: 21.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1095.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 1433.20
Trinnpris: 949.60
Refusjonspris: 949.60