Legemiddelvisning

Sivextro - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sivextro
Virkestoff: Tedizolidfosfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 6x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01XX11
Varenummer: 562019

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/15/991/001
MT-dato: 23.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9501.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 12150.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 12150.20

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.