Legemiddelvisning

Yasmin 28 - 0.03 mg / 3 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Yasmin 28
Virkestoff: Etinyløstradiol / Drospirenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.03 mg / 3 mg
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA12
Varenummer: 088235

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 12.12.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 2000-02881
MT-dato: 27.11.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 185.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 272.50
Trinnpris: 135.90
Refusjonspris: -