Legemiddelvisning

Ecoporc Shiga -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ecoporc Shiga
Virkestoff: Stx2e antigen, rekombinant, genetisk modifisert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB02
Varenummer: 591118

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: EU/2/13/149/001
MT-dato: 10.04.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -