Legemiddelvisning

Zolmitriptan Sandoz - 2.5 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zolmitriptan Sandoz
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 140165

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 09-7251
MT-dato: 12.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 144.51
Maksimal utsalgspris for apotek: 220.50
Trinnpris: 125.80
Refusjonspris: 125.80