Legemiddelvisning

Doxorubicin Ebewe - 2 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Doxorubicin Ebewe
Virkestoff: Doksorubicinhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass av mørkt glass 25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01DB01
Varenummer: 062481

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
MT-nummer: 2001-06220
MT-dato: 09.02.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 424.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 580.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -