Legemiddelvisning

Tetravac

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Tetravac
Virkestoff: Difteritoksoid / Clostridium tetani, toksoid / Pertussistoksoid / Filamentøst hemagglutinin / Poliovirus type 1, inaktivert / Poliovirus type 2, inaktivert / Poliovirus type 3, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 30 IE/ sprøyte / 40 IE/ sprøyte / 25 mikrog/ sprøyte / 25 mikrog/ sprøyte / 40 D-antigen enheter/ sprøyte / 8 D-antigen enheter/ sprøyte / 32 D-antigen enheter/ sprøyte

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 24.11.2005
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 1997-00704
MT-dato: 07.05.2001
MT avregistrert dato: 15.08.2022