Legemiddelvisning

Metformin Karo Pharma - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Metformin Karo Pharma
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 1997-02747
MT-dato: 10.09.1998
MT avregistrert dato: 01.09.2020