Legemiddelvisning

Dacarbazine Lipomed - 500 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dacarbazine Lipomed
Virkestoff: Dakarbazin
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 1x500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AX04
Varenummer: 372515

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Lipomed GmbH
MT-nummer: 15-11020
MT-dato: 03.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 649.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 864.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -