Legemiddelvisning

Bondronat - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bondronat
Virkestoff: Ibandronatnatriummonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M05BA06
Varenummer: 017247

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.05.2004
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Atnahs Pharma Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/96/012/010
MT-dato: 06.11.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6230.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 7980.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -