Legemiddelvisning

Rovamycin - 3 mill IE

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Rovamycin
Virkestoff: Spiramycin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 3 mill IE

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-07848
MT-dato: 13.04.1993
MT avregistrert dato: 01.08.2023

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.