Legemiddelvisning

Synfase -

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Synfase
Virkestoff: Noretisteron / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett
Styrke:
Pakning: Kalenderpakning 6x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AB04
Varenummer: 166488

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 0000-07493
MT-dato: 20.12.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 92.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 154.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Synfase

Det er mangel på Synfase tabletter Pasienter som bruker Synfase bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Synfase. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Mangel på Synfase

Les mer