Legemiddelvisning

Fluoxetin Sandoz - 20 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fluoxetin Sandoz
Virkestoff: Fluoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB03
Varenummer: 188105

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 05-3820
MT-dato: 23.03.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 211.30
Trinnpris: 135.40
Refusjonspris: 135.40