Legemiddelvisning

Klexane - 30000 IU/3 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Klexane
Virkestoff: Enoksaparinnatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 30000 IU/3 ml
Pakning: Hetteglass 3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AB05
Varenummer: 412361

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 05-3487
MT-dato: 06.11.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 197.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 287.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 287.90