Legemiddelvisning

Picato - 150 mikrog/ g

Gel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Picato
Virkestoff: Ingenolmebutat
Legemiddelform: Gel
Styrke: 150 mikrog/ g
Pakning: Tube 3x0.47 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D06BX02
Varenummer: 536963

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: LEO PHARMA (2)
MT-nummer: EU/1/12/796/001
MT-dato: 15.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 738.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 982.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 982.00