Legemiddelvisning

Picato - 150 mikrog/ g

Gel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Picato
Virkestoff: Ingenolmebutat
Legemiddelform: Gel
Styrke: 150 mikrog/ g
Pakning: Tube 3x0.47 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D06BX02
Varenummer: 536963

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: LEO PHARMA (2)
MT-nummer: EU/1/12/796/001
MT-dato: 15.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 738.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 982.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 982.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med Picato

Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker ingenolmebutat (Picato), og noen kliniske studier viser en økt insidens av hudkreft. Be pasienter som behandles med Picato om å være på vakt mot utvikling av hudlesjoner, og oppsøke legehjelp umiddelbart hvis en lesjon oppstår. Dette gjelder særlig pasienter med tidligere hudkreft.

Les mer hos Statens legemiddelverk

Les mer

Byttbare legemidler

Picato (2care4)

Picato (Orifarm AS)