Legemiddelvisning

Picato - 150 mikrog/ g

Gel

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Picato
Virkestoff: Ingenolmebutat
Legemiddelform: Gel
Styrke: 150 mikrog/ g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.03.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: LEO PHARMA (2)
MT-nummer: EU/1/12/796/001
MT-dato: 15.11.2012
MT avregistrert dato: 11.02.2020