Legemiddelvisning

Jivi - 3000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jivi
Virkestoff: Damoktokog alfa pegol
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 3000 IE
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 2.5 ml
Hetteglass 3000 IE
Adapter 1 stk
Administrasjonssett 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 134186
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/18/1324/005
MT-dato: 22.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33153.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 42513.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -