Legemiddelvisning

Lutinus - 100 mg

Vaginaltablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Lutinus
Virkestoff: Progesteron
Legemiddelform: Vaginaltablett
Styrke: 100 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2016
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Sverige
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 16-11185
MT-dato: 26.08.2016
MT avregistrert dato: 15.12.2019