Legemiddelvisning

Leuprorelinacetat Aurora Medical - 11.25 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i tokammersprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Leuprorelinacetat Aurora Medical
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i tokammersprøyte
Styrke: 11.25 mg
Pakning: Tokammersprøyte 1x11.25 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 486077

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2019
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 18-12468
MT-dato: 10.12.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2565.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 3306.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3306.80