Legemiddelvisning

Vinorelbin Accord - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vinorelbin Accord
Virkestoff: Vinorelbintartrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CA04
Varenummer: 054238

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11174
MT-dato: 08.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 212.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -