Legemiddelvisning

Cefuroxim Stragen - 250 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cefuroxim Stragen
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 250 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 1996-00012
MT-dato: 21.09.1998
MT avregistrert dato: 31.12.2023

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cefuroxim Navamedic (Navamedic ASA)

Zinacef (Sandoz A/S)