Legemiddelvisning

Venlazid - 75 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Venlazid
Virkestoff: Venlafaksinhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX16
Varenummer: 034762

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 16-11407
MT-dato: 05.04.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 63.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 116.90
Trinnpris: 71.10
Refusjonspris: 71.10