Legemiddelvisning

Requip Depot - 8 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Requip Depot
Virkestoff: Ropinirolhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 8 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC04
Varenummer: 037323

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 06-3962
MT-dato: 07.05.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 884.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 1164.20
Trinnpris: 1164.20
Refusjonspris: 1164.20