Legemiddelvisning

Dexdor - 100 mikrog/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dexdor
Virkestoff: Deksmedetomidinhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mikrog/ ml
Pakning: Ampulle 25x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CM18
Varenummer: 390699

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: EU/1/11/718/002
MT-dato: 16.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4940.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 6335.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -