Legemiddelvisning

Ebixa - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ebixa
Virkestoff: Memantinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DX01
Varenummer: 010334

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: H. Lundbeck A/S
MT-nummer: EU/1/02/219/003
MT-dato: 14.06.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 581.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 778.20
Trinnpris: 562.90
Refusjonspris: 562.90