Legemiddelvisning

Abirateron Sandoz - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Abirateron Sandoz
Virkestoff: Abirateronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BX03
Varenummer: 160266

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 19-13222
MT-dato: 28.06.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26392.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 33686.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -