Legemiddelvisning

Imigran - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 574541

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-07991
MT-dato: 06.06.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 128.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 200.60
Trinnpris: 72.40
Refusjonspris: 72.40