Legemiddelvisning

Quetiapin Aristo - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapin Aristo
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 049104

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 10-7580
MT-dato: 21.10.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 452.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 613.40
Trinnpris: 407.00
Refusjonspris: 407.00