Legemiddelvisning

Octreoanne - 10 mg

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Octreoanne
Virkestoff: Oktreotidacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 10 mg
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1 stk
Ferdigfylt sprøyte av glass 2 ml
Hetteglassadapter 1 stk
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H01CB02
Varenummer: 491758

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 17-11972
MT-dato: 04.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6272.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 8073.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -