Legemiddelvisning

Rilutek - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rilutek
Virkestoff: Riluzol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N07XX02
Varenummer: 123992

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 26.11.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Mature IP
MT-nummer: EU/1/96/010/001
MT-dato: 14.11.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1626.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 2110.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -