Legemiddelvisning

Mirabella - 100 mikrog / 20 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mirabella
Virkestoff: Levonorgestrel / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mikrog / 20 mikrog
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA07
Varenummer: 094439

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Exeltis Healthcare S.L.
MT-nummer: 15-10817
MT-dato: 06.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.90
Trinnpris: 113.50
Refusjonspris: -