Legemiddelvisning

Duloxetine Mylan - 60 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Duloxetine Mylan
Virkestoff: Duloksetinhydroklorid
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 2x49 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX21
Varenummer: 055003

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Pharmaceuticals Limited
MT-nummer: EU/1/15/1010/039
MT-dato: 19.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 448.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 608.50
Trinnpris: 551.70
Refusjonspris: 551.70