Legemiddelvisning

Remeron - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Remeron
Virkestoff: Mirtazapin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX11
Varenummer: 014159

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 1997-03657
MT-dato: 30.03.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 119.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 188.00
Trinnpris: 129.90
Refusjonspris: 129.90