Legemiddelvisning

Roflumilast Accord - 500 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Roflumilast Accord
Virkestoff: Roflumilast
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03DX07
Varenummer: 387745

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 18-12625
MT-dato: 19.02.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 393.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 537.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 537.80