Legemiddelvisning

Exemestan Sandoz - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Exemestan Sandoz
Virkestoff: Eksemestan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG06
Varenummer: 175699

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 09-6499
MT-dato: 04.01.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2852.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 3673.70
Trinnpris: 1527.60
Refusjonspris: 1527.60