Legemiddelvisning

Lacosamide Accord - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lacosamide Accord
Virkestoff: Lakosamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX18
Varenummer: 082976

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/17/1230/006
MT-dato: 18.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 792.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 1047.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1047.20