Legemiddelvisning

Valtrex - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Valtrex
Virkestoff: Valaciklovirhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 42 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AB11
Varenummer: 377333

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 1994-01771
MT-dato: 02.12.1996

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 545.30
Trinnpris: 422.40
Refusjonspris: 422.40