Legemiddelvisning

Emconcor - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Emconcor
Virkestoff: Bisoprololfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB07
Varenummer: 063568

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck AB (1)
MT-nummer: 02-1326
MT-dato: 08.08.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 87.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 148.30
Trinnpris: 103.80
Refusjonspris: 103.80