Legemiddelvisning

Leponex - 100 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Leponex
Virkestoff: Klozapin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH02
Varenummer: 166355

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-4833
MT-dato: 02.05.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 351.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 484.40
Trinnpris: 300.30
Refusjonspris: 300.30