Legemiddelvisning

Leponex - 100 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Leponex
Virkestoff: Klozapin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 100 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2007
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Hellas
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-4833
MT-dato: 02.05.2007
MT avregistrert dato: 01.04.2020